System BMS

System BMS jest coraz częściej wdrażanym systemem do zarządzania wszystkimi instalacjami w obiektach użyteczności publicznej w celu wygodnego monitorowania i sterowania nimi z jednego miejsca. System taki ma również na celu obniżenie kosztów utrzymania obiektu, dzięki odpowiedniemu sterowaniu wszystkich urządzeń, np. według dowolnie konfigurowalnych harmonogramów czy też wczesnemu reagowaniu na zaistniałe awarie. Systemy BMS znajdują zastosowanie w takich obiektach jak: urzędy, galerie handlowe, biurowce oraz budynki produkcyjno – magazynowe.  Zazwyczaj system taki zbudowany jest na bazie centralnego systemu komputerowego i przystosowany do takich funkcji jak sterowanie systemem ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją, instalacją elektryczną, instalacjami technicznymi. Obsługa systemu odbywa się z centralnej sterowni – pomieszczenia monitoringu BMS, gdzie znajduje się stanowisko komputerowe systemu. BMS nadzoruje pracę wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wentylatorów, kurtyn powietrznych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, urządzeń instalacji chłodu, wymiennikowni, węzłów ciepła i chłodu, ruchomych schodów i wind. Monitoring i sterowanie odbywa się za pomocą obiektowej automatyki tj. szaf sterowniczych rozproszonych po całym obiekcie, które komunikują się między sobą oraz z systemem nadrzędnym BMS za pomocą ustalonej sieci obiektowej – Modbus, BACnet, KNX itp. Każda szafa sterownicza wyposażona jest we własny, niezależny, swobodnie programowalny sterownik PLC lub moduły wejść / wyjść. Lokalne sterowniki czy moduły zbierają informacje z monitorowanych instalacji takie jak:

 • temperatura – za pomocą czujników przylgowych, bądź kanałowych czy naściennych,
 • ciśnienie – jak wyżej,
 • wilgotność – jak wyżej,
 • jakość powietrza – jak wyżej,
 • monitoring zalania pomieszczeń – jak wyżej,
 • detekcja CO/LPG – jak wyżej,
 • stan pracy i awarii – za pomocą styków bezpotencjałowych bądź po ustalonym protokole komunikacyjnym jak np. Modbus,
 • ruch i obecność – za pomocą czujników PIR,
 • natężenie oświetlenia – za pomocą czujników natężenia oświetlenia,
 • zużycie wody, ciepła, chłodu, energii elektrycznej – za pomocą odpowiednich liczników i analizatorów po ustalonym protokole komunikacyjnym jak np. M-Bus
 • monitoring obwodów zasilania w instalacjach elektrycznych – za pomocą styków bezpotencjałowych,
 • monitoring układów Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR – za pomocą styków bezpotencjałowych bądź po ustalonym protokole komunikacyjnym,
 • monitoring agregatów prądotwórczych – za pomocą styków bezpotencjałowych bądź po ustalonym protokole komunikacyjnym,
 • monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP- za pomocą styków bezpotencjałowych bądź po określonym protokole komunikacyjnym (wykorzystanie protokołu umożliwia zwizualizowanie całego systemu SSP – czujki, ROPy, klapy PPOŻ itp.)
 • monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN – za pomocą styków bezpotencjałowych bądź po określonym protokole komunikacyjnym (wykorzystanie protokołu umożliwia zwizualizowanie całego systemu SSWiN – czujki, kontaktrony, strefy),
 • monitoring pompowni i hydroforni,

W składa sterowania mogą wchodzić następujące akcje:

 • sterowanie przepustnicami, falownikami, wentylatorami, zaworami, nagrzewnicami, chłodnicami oraz pozostałymi urządzeniami układów wentylacji,
 • sterowanie klimatyzacją, kurtynami powietrznymi, aparatami grzewczo – wentylacyjnymi oraz pozostałymi układami grzewczo – chłodzącymi za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych,
 • sterowanie oświetleniem (załącz/wyłącz, rozjaśnij/przyciemnij, sceny), grzejnikami elektrycznymi czy też innym obwodami elektrycznymi, takimi jak kable grzewcze, wpusty dachowe itd.

 

Każda ze sterowanych instalacji może pracować według harmonogramów, dowolnie konfigurowalnych z poziomu stacji operatorskiej systemu BMS. Poprzez rozbudowane strategie alarmowe, użytkownik jest na bieżąco powiadamiany o sytuacjach wymagających interwencji – błędy w instalacjach, awarie oraz alarmy w tym krytyczne. Alarmy są wyświetlane na monitorze jak również logowane do bazy danych. Mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail czy SMS do odpowiednich służb i kierowników technicznych budynku. W systemie BMS zalogowany użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może generować raporty zużycia mediów za dowolny okres czasu oraz przeglądać trendy/wykresy wartości mierzonych parametrów w funkcji czasu.

Wyświetlanie wizualizacji, oprócz stacji operatorskiej w postaci komputera PC, może odbywać się przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze podłączonym do sieci lokalnej, bądź przez internet. Istnieje możliwość wyświetlania uproszczonej wersji systemu SCADA na lokalnym panelach dotykowych HMI, umieszczonych na elewacjach szaf sterowniczych czy na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet.