Koncepcje | Projekty

Dzięki doświadczeniu z realizacji oraz znajomości zagadnień związanych z automatyką budynkową przygotowujemy koncepcje i  projekty optymalne zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. Uwzględniamy wszelkie wymogi certyfikacji BREEAM, LEED czy coraz częściej powszechnej efektywności energetycznej.

Doradzamy i wspieramy Inwestorom czy Zamawiającym co do zakresu i technologii, opracowujemy listy styków międzybranżowych oraz wytyczne dla pozostałych branż.

Zaprojektuj i wybuduj ze STEROMIKĄ.